אדן טכנולוגיה וייעוץ כלכלי בע”מ
דף הבית פסולת עירונית התפלה וטיוב אנרגיה מצגת שירותים לקוחות צור קשר

השירותים הניתנים ע"י חברת אדן טכנולוגיה בנושאי הטיפול בפסולת עירונית, התפלה וטיפול במים, אנרגיה (קונבנציונאלית ומתחדשת):

ייעוץ טכני וליווי לרשויות/גופים לצורך הוצאת מכרזים ו/או התקשרויות

הכנת מסמכי המכרז בהיבטים הטכניים

כתיבת מסמכי TOR,  RFI ו-RFQ

יועצים טכניים מטעם גורמים ממנים או מזמינים

שרותי הנדסת פרויקט

תכנון תהליכי וקונספטואלי

הכנה/בדיקת תזרימים תהליכים (P&ID, PFD) וחבילות תכנון בנושא התהליך

הכנה/בדיקת צרכני אנרגיה וכימיקלים

הכנה/בדיקת  מסמכי  עזר  לבקרה (תאור פעולת המערכת-תפ"מ)

תכנון ופיקוח על שלבי ההקמה, ההרצה מבחני הקבלה והתפעול

כתיבת ספרי תפעול ואחזקה

ניתוחים טכנו כלכליים וסקרי היתכנות

תימחורים, ניתוח עלויות וחישובי כדאיות

הכנת מפרטים

בחינת טכנולוגיות חדשות

הגדרת דרישות למערכות בקרה

כתיבת חוות דעת טכניות וטכנו-כלכליות

ליווי טכני לסטטוטוריקה מקדימה

ביצוע הערכת סיכונים

ניתוח היבטים סביבתיים והכנת המרכיבים הטכניים במסמכים סביבתיים ובריאותיים.